Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2

no image Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 to zlokalizowana w miejscowości Warszawa instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres instytucji to 2353 Warszawa, ulica Szczęśliwicka, nr domu 56. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 14 pełnoetatowych nauczycieli, a także 19 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki chodzi łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 posiada numer telefonu 228229895. Numer fax placówki to 228229895. Instytucja została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 000959790.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...