Centrum Kształcenia Ustawicznego

no image Centrum Kształcenia Ustawicznego to mieszcząca się w miejscowości Dębica placówka edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Powiat ziemski. Dokładny adres szkoły to 39200 Dębica, ulica Strumskiego, nr domu 1. Placówka zatrudnia 3 pełnoetatowych nauczycieli, a także 1 nauczyciela zatrudnionego w mniejszym wymiarze. Do placówki zapisanych jest razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Centrum Kształcenia Ustawicznego dysponuje numerem telefonu 146819955. Nr fax szkoły to 146819955. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 000029676.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...