Miejski Zespół Szkół Nr 1 W Będzinie

no image Miejski Zespół Szkół Nr 1 W Będzinie to położona w miejscowości Będzin instytucja o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres szkoły to 42500 Będzin, ulica Wolności, nr domu 51. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 50 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły zapisanych jest razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Miejski Zespół Szkół Nr 1 W Będzinie dysponuje numerem telefonu 322673836. Numer fax szkoły to 322676955. Szkoła została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 277851950.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...