Powiatowe Centrum Młodzieży

no image Powiatowe Centrum Młodzieży to zlokalizowana w miejscowości Kościerzyna-Wybudowanie placówka oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Powiat ziemski. Szczegółowy adres instytucji to 83400 Kościerzyna-Wybudowanie. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 1 pełnoetatowego nauczyciela, a także 18 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 193005565.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...