Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego

no image Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego to zlokalizowana w miejscowości Oława instytucja oświatowa. Jest to instytucja publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Szczegółowy adres placówki to 55200 Oława, ulica Pl Zamkowy, nr domu 18. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 15 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze. Do placówki uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego korzysta z numeru telefonu 713132239. Numer fax placówki to 713132239. Jednostka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 020089740.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...