Samorządowy Zespół Szkół

no image Samorządowy Zespół Szkół to położona w miejscowości Złoty Stok instytucja edukacyjna. Jest to jednostka publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres placówki to 57250 Złoty Stok, ulica Chemików, nr domu 8. Placówka jest miejscem pracy dla 34 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze. Do zespołu szkół uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Samorządowy Zespół Szkół posiada numer telefonu 748175123. Numer fax placówki to 748175123. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 891434576.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...