Wcsm Agrykola

no image Wcsm Agrykola to mieszcząca się w miejscowości Warszawa instytucja o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres placówki to 459 Warszawa, ulica Myśliwiecka, nr domu 9. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 4 pełnoetatowych nauczycieli, a także 11 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Wcsm Agrykola posiada numer telefonu 226229107. Nr faks placówki to 226229106. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 017316253.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...