Zespół Oświatowy W Szyszkach

no image Zespół Oświatowy W Szyszkach to zlokalizowana w miejscowości Szyszki placówka oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 21450 Szyszki, nr domu 66. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 14 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki chodzi łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Oświatowy W Szyszkach korzysta z numeru telefonu 257961890. Nr faks szkoły to 257961890. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 030937083.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...