Zespół Placówek Oświatowych

no image Zespół Placówek Oświatowych to położona w miejscowości Zielona placówka edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres instytucji to 9310 Zielona, ulica Szkolna, nr domu 2. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 26 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Placówek Oświatowych dysponuje numerem telefonu 236579051. Nr fax placówki to 236579051. Instytucja została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 130455783.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...