Zespół Placówek Oświatowych W Gołyminie - Ośrodku

no image Zespół Placówek Oświatowych W Gołyminie - Ośrodku to znajdująca się w miejscowości Gołymin-Ośrodek instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Gmina. Dokładny adres placówki to 6420 Gołymin-Ośrodek, ulica Ks Michalaka, nr domu 10C. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 21 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących na część etatu. Do placówki uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Placówek Oświatowych W Gołyminie - Ośrodku dysponuje numerem telefonu 236716019. Nr faks szkoły to 236716019. Instytucja została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 130944507.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...