Zespół Placówek Oświatowych W Miąsowej

no image Zespół Placówek Oświatowych W Miąsowej to położona w miejscowości Miąsowa placówka oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 28305 Miąsowa, ulica 0, nr domu 13b. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 25 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki zapisanych jest razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Placówek Oświatowych W Miąsowej korzysta z numeru telefonu 413873028. Nr fax szkoły to 413873495. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 260019340.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...