Zespół Placówek Oświatowych W Sędowicach

no image Zespół Placówek Oświatowych W Sędowicach to położona w miejscowości Sędowice instytucja oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 28411 Sędowice, ulica Sędowice, nr domu 79. Placówka jest miejscem pracy dla 4 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Placówek Oświatowych W Sędowicach posiada numer telefonu 413565035. Numer fax szkoły to 413565035. Jednostka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 260018228.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...