Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny W Rostarzewie

no image Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny W Rostarzewie to zlokalizowana w miejscowości Rostarzewo placówka o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres placówki to 62068 Rostarzewo, ulica Rakoniewicka, nr domu 23. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 31 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do zespołu szkół chodzi razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny W Rostarzewie dysponuje numerem telefonu 614442523. Numer faks szkoły to 614442523. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 411526853.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...