Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gmnazjalnego Nr 1

no image Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gmnazjalnego Nr 1 to mieszcząca się w miejscowości Gdańsk instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to placówka publiczna. Administruje nią Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres szkoły to 80680 Gdańsk, ulica Tęczowa, nr domu 1. Placówka jest miejscem pracy dla 17 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gmnazjalnego Nr 1 dysponuje numerem telefonu 583445917. Numer faks placówki to 583445917. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 192781190.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...