Zespół Szkół

no image Zespół Szkół to zlokalizowana w miejscowości Nowe Miasto placówka edukacyjna. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres instytucji to 9120 Nowe Miasto, ulica Ciechanowska, nr domu 15. Placówka jest miejscem pracy dla 41 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół posiada numer telefonu 236614009. Numer faks szkoły to 236614009. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 130425718.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...