Zespół Szkół

no image Zespół Szkół to położona w miejscowości Lipa instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 37470 Lipa, ulica Szkolna, nr domu 5. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 23 pełnoetatowych nauczycieli, a także 11 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół posiada numer telefonu 158739326. Nr fax szkoły to 158739326. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 830451013.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...