Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących W Żywcu

no image Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących W Żywcu to mieszcząca się w miejscowości Żywiec placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Szczegółowy adres szkoły to 34300 Żywiec, ulica Moszczanicka, nr domu 9. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 47 pełnoetatowych nauczycieli, a także 18 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki zapisanych jest razem 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących W Żywcu posiada numer telefonu 334750570. Nr faks placówki to 334750570. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 000744150.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...