Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych

no image Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych to zlokalizowana w miejscowości Warszawa instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to instytucja publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres instytucji to 219 Warszawa, ulica Przyrynek, nr domu 9. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 42 pełnoetatowych nauczycieli, a także 24 pedagogów pracujących na część etatu. Do placówki uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych posiada numer telefonu 228310696. Numer fax szkoły to 228310696. Szkoła została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 000708124.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...