Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych W Rybniku

no image Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych W Rybniku to mieszcząca się w miejscowości Rybnik placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres placówki to 44217 Rybnik, ulica Św. Józefa, nr domu 30. Zespół szkół zatrudnia 85 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych W Rybniku dysponuje numerem telefonu 324223663. Nr fax szkoły to 324223459. Jednostka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 241808095.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...