Zespół Szkół Ekonomicznych W Pile

no image Zespół Szkół Ekonomicznych W Pile to położona w miejscowości Piła placówka edukacyjna. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Szczegółowy adres instytucji to 64920 Piła, ulica Sikorskiego, nr domu 18a. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 40 pełnoetatowych nauczycieli, a także 14 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Ekonomicznych W Pile korzysta z numeru telefonu 672123432. Nr faks placówki to 672120869. Szkoła została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 000333316.

patent sternika motorowodnego

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...