Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej

no image Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej to mieszcząca się w miejscowości Smętowo Graniczne instytucja edukacyjna. Jest to placówka publiczna. Prowadzi ją Powiat ziemski. Szczegółowy adres szkoły to 83230 Smętowo Graniczne, ulica Gdańska, nr domu 21. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 8 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej korzysta z numeru telefonu 585619041. Nr faks szkoły to 585619041. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 191655572.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...