Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

no image Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego to mieszcząca się w miejscowości Zielona Góra instytucja edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres instytucji to 65392 Zielona Góra, ulica Botaniczna, nr domu 66. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 60 pełnoetatowych nauczycieli, a także 14 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego korzysta z numeru telefonu 604513888. Nr fax szkoły to 604513890. Jednostka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 000190118.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...