Zespół Szkół Im Gen Józefa Kustronia W Lubaczowie

no image Zespół Szkół Im Gen Józefa Kustronia W Lubaczowie to położona w miejscowości Lubaczów instytucja oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Powiat ziemski. Szczegółowy adres szkoły to 37600 Lubaczów, ulica Kosciuszki, nr domu 161. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 71 pełnoetatowych nauczycieli, a także 14 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest łącznie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Im Gen Józefa Kustronia W Lubaczowie posiada numer telefonu 166321836. Nr faks placówki to 166321836. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 651498579.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...