Zespół Szkół Im Gen Józefa Kustronia W Lubaczowie

no image Zespół Szkół Im Gen Józefa Kustronia W Lubaczowie to położona w miejscowości Lubaczów instytucja oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Szczegółowy adres szkoły to 37600 Lubaczów, ulica Kosciuszki, nr domu 161. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 71 pełnoetatowych nauczycieli, a także 14 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest łącznie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Im Gen Józefa Kustronia W Lubaczowie posiada numer telefonu 166321836. Nr faks placówki to 166321836. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 651498579.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...