Zespół Szkół Im. Noblistów Polskich W Siemyślu

no image Zespół Szkół Im. Noblistów Polskich W Siemyślu to znajdująca się w miejscowości Siemyśl instytucja edukacyjna. Jest to jednostka publiczna. Zarządza nią Gmina. Dokładny adres placówki to 78123 Siemyśl, ulica Szkolna, nr domu 10. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 23 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki chodzi łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Im. Noblistów Polskich W Siemyślu posiada numer telefonu 943588025. Numer fax szkoły to 943588068. Jednostka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 331008985.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...