Zespół Szkół Im Tadeusza Kościuszki W Dębowie

no image Zespół Szkół Im Tadeusza Kościuszki W Dębowie to zlokalizowana w miejscowości Dębów instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 37200 Dębów, ulica Dębów, nr domu 47. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 10 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do zespołu szkół uczęszcza razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Im Tadeusza Kościuszki W Dębowie dysponuje numerem telefonu 166483265. Szkoła została zarejestrowana przez właściwy organ. Przydzielony jej Regon to 651497746.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...