Zespół Szkół Im. Zygmunta Mineyki Przy Ambasadzie Rp W Atenach

no image Zespół Szkół Im. Zygmunta Mineyki Przy Ambasadzie Rp W Atenach to położona w miejscowości Warszawa placówka edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Minister ds. oświaty i wychowania. Szczegółowy adres instytucji to 2729 Warszawa, ulica Rolna, nr domu 175 D. Zespół szkół i placówek oświatowych zatrudnia 1 pełnoetatowego nauczyciela, a także 35 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły zapisanych jest razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Im. Zygmunta Mineyki Przy Ambasadzie Rp W Atenach dysponuje numerem telefonu 226223792. Numer faks placówki to 228538702. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 000195274.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...