Zespół Szkół Integracyjnych Im. Piastów Śląskich W Legnicy

no image Zespół Szkół Integracyjnych Im. Piastów Śląskich W Legnicy to znajdująca się w miejscowości Legnica placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to placówka publiczna. Prowadzi ją Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres placówki to 59220 Legnica, ulica Wierzyńskiego, nr domu 1. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 102 pełnoetatowych nauczycieli, a także 3 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Integracyjnych Im. Piastów Śląskich W Legnicy dysponuje numerem telefonu 767233450. Numer fax szkoły to 767233440. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 390241626.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...