Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Im. Kazimierza Pułaskiego

no image Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Im. Kazimierza Pułaskiego to zlokalizowana w miejscowości Częstochowa placówka o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Administruje nią Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres instytucji to 42200 Częstochowa, ulica Targowa, nr domu 29. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 37 pełnoetatowych nauczycieli, a także 11 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do zespołu szkół chodzi razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Im. Kazimierza Pułaskiego dysponuje numerem telefonu 343241411. Nr faks placówki to 343241411. Jednostka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 000190584.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...