Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych W Toruniu

no image Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych W Toruniu to mieszcząca się w miejscowości Toruń instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres instytucji to 87100 Toruń, ulica Św Józefa, nr domu 26. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 58 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do zespołu szkół chodzi razem 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych W Toruniu korzysta z numeru telefonu 566544791. Nr faks placówki to 566544791. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 000187547.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...