Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych W Toruniu

no image Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych W Toruniu to mieszcząca się w miejscowości Toruń instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Szczegółowy adres instytucji to 87100 Toruń, ulica Św Józefa, nr domu 26. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 58 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do zespołu szkół chodzi razem 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych W Toruniu korzysta z numeru telefonu 566544791. Nr faks placówki to 566544791. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 000187547.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...