Zespół Szkół Mechanicznych

no image Zespół Szkół Mechanicznych to położona w miejscowości Kołobrzeg placówka o charakterze edukacyjnym. Jest to instytucja publiczna. Prowadzi ją Powiat ziemski. Dokładny adres instytucji to 78100 Kołobrzeg, ulica Piastowska, nr domu 5. Zespół szkół zatrudnia 22 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły chodzi razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Mechanicznych korzysta z numeru telefonu 943523936. Nr fax placówki to 943542393. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 331337750.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...