Zespół Szkół Niepublicznych

no image Zespół Szkół Niepublicznych to położona w miejscowości Wejherowo instytucja edukacyjna. Jest to szkoła niepubliczna. Dokładny adres instytucji to 84200 Wejherowo, ulica Osiedle Kaszubskie, nr domu 27. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Niepublicznych korzysta z numeru telefonu 586773035. Nr faks szkoły to 586773035. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ, którym jest Powiat wejherowski (ziemski). Przyznany jej Regon to 510515873.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...