Zespół Szkół Nr 1

no image Zespół Szkół Nr 1 to mieszcząca się w miejscowości Jaworzno placówka oświatowa. Jest to placówka publiczna. Prowadzi ją Gmina. Dokładny adres szkoły to 43607 Jaworzno, ulica Nauczycielska, nr domu 12. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 32 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Nr 1 posiada numer telefonu 326161618. Nr fax szkoły to 326161618. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 276633270.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...