Zespół Szkół Nr 1

no image Zespół Szkół Nr 1 to mieszcząca się w miejscowości Biały Bór instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Gmina. Szczegółowy adres placówki to 78425 Biały Bór, ulica Dworcowa, nr domu 19. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 37 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły zapisanych jest w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Nr 1 korzysta z numeru telefonu 943739048. Numer fax szkoły to 943739048. Szkoła została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 331348920.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...