Zespół Szkół Nr 1

no image Zespół Szkół Nr 1 to zlokalizowana w miejscowości Milejów-Osada instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Gmina. Dokładny adres szkoły to 21020 Milejów-Osada, ulica Szkolna, nr domu 1. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 32 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki chodzi razem 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Nr 1 korzysta z numeru telefonu 817572052. Nr fax szkoły to 817572052. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 000582870.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...