Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 23)

no image Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 23) to znajdująca się w miejscowości Częstochowa placówka o charakterze oświatowym. Jest to placówka publiczna. Zarządza nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 42202 Częstochowa, ulica Wirażowa, nr domu 8. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 18 pełnoetatowych nauczycieli, a także 6 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 23) korzysta z numeru telefonu 343699115. Numer fax szkoły to 343699115. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 152134560.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...