Zespół Szkół Nr 2 W Bratoszewicach

no image Zespół Szkół Nr 2 W Bratoszewicach to położona w miejscowości Bratoszewice instytucja o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Prowadzi ją Gmina. Dokładny adres szkoły to 95011 Bratoszewice, ulica Łódzka, nr domu 30. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 23 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Nr 2 W Bratoszewicach posiada numer telefonu 427198916. Numer faks placówki to 427198916. Szkoła została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 473072651.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...