Zespół Szkół Nr 3

no image Zespół Szkół Nr 3 to zlokalizowana w miejscowości Cieksyn instytucja oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Szczegółowy adres szkoły to 5192 Cieksyn, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, nr domu 43. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 22 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki zapisanych jest w sumie 0 uczniów. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Nr 3 posiada numer telefonu 236935002. Numer fax placówki to 236935002. Szkoła została zarejestrowana przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 015286128.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...