Zespół Szkół Nr 3 W Płocku

no image Zespół Szkół Nr 3 W Płocku to położona w miejscowości Płock placówka edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Prowadzi ją Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres placówki to 9400 Płock, ulica Łukasiewicza, nr domu 11. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 61 pełnoetatowych nauczycieli, a także 18 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki chodzi razem 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Nr 3 W Płocku posiada numer telefonu 243640640. Nr faks szkoły to 243640641. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 141542170.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...