Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych

no image Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych to mieszcząca się w miejscowości Jastrzębie-Zdrój instytucja o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Jej działalność nadzoruje Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres instytucji to 44330 Jastrzębie-Zdrój, ulica 11 Listopada, nr domu 4. Placówka jest miejscem pracy dla 33 pełnoetatowych nauczycieli, a także 5 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych korzysta z numeru telefonu 324761389. Nr faks placówki to 324761389. Placówka została zarejestrowana przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 000835905.

http://www.krynicazdroj.com/

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...