Zespół Szkół Ogólnakształcących W Biłgoraju

no image Zespół Szkół Ogólnakształcących W Biłgoraju to mieszcząca się w miejscowości Biłgoraj instytucja edukacyjna. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Szczegółowy adres szkoły to 23400 Biłgoraj, ulica Tadeusza Kościuszki, nr domu 41/34. Placówka zatrudnia 84 pełnoetatowych nauczycieli, a także 9 nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze. Do placówki chodzi razem 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Ogólnakształcących W Biłgoraju dysponuje numerem telefonu 846860442. Nr fax placówki to 846860442. Instytucja została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 951081344.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...