Zespół Szkół Ogólnokształcących

no image Zespół Szkół Ogólnokształcących to zlokalizowana w miejscowości Nowogard placówka o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 72200 Nowogard, ulica Bohaterów Warszawy, nr domu 78. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 47 pełnoetatowych nauczycieli, a także 8 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki zapisanych jest razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Ogólnokształcących korzysta z numeru telefonu 913925107. Nr faks placówki to 913925494. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 810561591.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...