Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Stalowej Woli

no image Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Stalowej Woli to zlokalizowana w miejscowości Stalowa Wola instytucja edukacyjna. Jest to jednostka publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres placówki to 37450 Stalowa Wola, ulica Energetyków, nr domu 18. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem zatrudnienia dla 26 pełnoetatowych nauczycieli, a także 7 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest razem 0 osób. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Stalowej Woli dysponuje numerem telefonu 158425588. Nr fax szkoły to 158425588. Placówka została wpisana do rejestru przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 831357049.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...