Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

no image Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 to położona w miejscowości Toruń instytucja o charakterze oświatowym. Jest to jednostka publiczna. Prowadzi ją Miasto na prawach powiatu. Dokładny adres szkoły to 87100 Toruń, ulica Kosynierów Kościuszkowskich, nr domu 6. Zespół szkół zatrudnia 46 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest w sumie 0 uczniów. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 posiada numer telefonu 566485241. Numer fax szkoły to 566458847. Szkoła została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Nadany jej Regon to 340333250.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...