Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

no image Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 to położona w miejscowości Poznań placówka edukacyjna. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Miasto na prawach powiatu. Szczegółowy adres instytucji to 61389 Poznań, ulica Os.rzeczypospolitej, nr domu 111. Zespół szkół jest miejscem pracy dla 39 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 posiada numer telefonu 618771959. Numer fax placówki to 618729453. Jednostka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 000246787.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...