Zespół Szkół Ogólnokształcących W Mcn

no image Zespół Szkół Ogólnokształcących W Mcn to położona w miejscowości Józefów placówka o charakterze oświatowym. Jest to instytucja publiczna. Szczegółowy adres placówki to 5420 Józefów, ulica 3 Maja, nr domu 127. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 20 pełnoetatowych nauczycieli, a także 12 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki uczęszcza razem 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Ogólnokształcących W Mcn posiada numer telefonu 227896034. Numer faks placówki to 227896034. Jednostka została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Przyznany jej Regon to 016380527.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...