Zespół Szkół Ogólnokształcących W Wydminach

no image Zespół Szkół Ogólnokształcących W Wydminach to położona w miejscowości Wydminy instytucja oświatowa. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres szkoły to 11510 Wydminy, ulica Grunwaldzka, nr domu 94. Placówka jest miejscem zatrudnienia dla 47 pełnoetatowych nauczycieli, a także 4 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Do zespołu szkół zapisanych jest w sumie 0 osób. Liczba dziewcząt wynosi 0. Zespół Szkół Ogólnokształcących W Wydminach dysponuje numerem telefonu 874210028. Nr faks placówki to 874210028. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 510901263.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...