Zespół Szkół Plastycznych W Bielsku-Białej

no image Zespół Szkół Plastycznych W Bielsku-Białej to położona w miejscowości Bielsko-Biała instytucja oświatowa. Jest to jednostka publiczna. Prowadzi ją Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Dokładny adres placówki to 43300 Bielsko-Biała, ulica Ul. Gen. Sikorskiego, nr domu 8. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 26 pełnoetatowych nauczycieli, a także 16 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do placówki uczęszcza łącznie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Plastycznych W Bielsku-Białej dysponuje numerem telefonu 338123654. Numer faks szkoły to 338123654. Placówka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przyznany jej Regon to 072812851.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...