Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych W Mystkowie

no image Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych W Mystkowie to znajdująca się w miejscowości Mystków instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to placówka publiczna. Administruje nią Gmina. Szczegółowy adres instytucji to 33334 Mystków, nr domu 208. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 16 pełnoetatowych nauczycieli, a także 11 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba uczennic to 0. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych W Mystkowie posiada numer telefonu 184456766. Nr faks szkoły to 184456766. Szkoła została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 492828798.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...