Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest to szkoła publiczna. Administruje nią Powiat ziemski. Dokładny adres szkoły to 62540 Kleczew, ulica Pl J Piłsudskiego, nr domu 13. Zespół szkół i placówek oświatowych jest miejscem pracy dla 23 pełnoetatowych nauczycieli, a także 18 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. Do szkoły uczęszcza łącznie 0 uczniów. Liczba dziewcząt to 0. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych dysponuje numerem telefonu 632701024. Numer faks placówki to 632701024. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Nadany jej Regon to 000239066.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Placówek Oświatowych W Nowym Miszewie to położona w miejscowości Nowe Miszewo placówka edukacyjna. Jest...