Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im Jana Pawła Ii W Żurominie

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im Jana Pawła Ii W Żurominie to mieszcząca się w miejscowości Żuromin placówka edukacyjna. Jest to instytucja publiczna. Zarządza nią Powiat ziemski. Dokładny adres szkoły to 9300 Żuromin, ulica Lidzbarska, nr domu 27. Zespół szkół jest miejscem zatrudnienia dla 43 pełnoetatowych nauczycieli, a także 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Do szkoły uczęszcza w sumie 0 osób. Liczba uczennic wynosi 0. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im Jana Pawła Ii W Żurominie posiada numer telefonu 236572502. Nr faks szkoły to 236572502. Jednostka została zarejestrowana przez uprawniony do tego, upoważniony organ. Przydzielony jej Regon to 000648008.

Zespół Szkół W Biedrusku to mieszcząca się w miejscowości Biedrusko instytucja o charakterze edukacyjnym. Jest to...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to zlokalizowana w miejscowości Kleczew placówka o charakterze oświatowym. Jest...